29
0915
1000
Photo by Larry W. Lo

Entreprenørskap 123

Technoport i samarbeid med Spark* NTNU ønsker deg velkommen!

Også studenter kan være entreprenører! Hør fra Line Magnussen om hennes erfaringer om å starte bedrift. Ikke bare skapte hun sin egen arbeidsplass, men også en meningsfull hverdag for seg selv og andre gjennom Ingeniører Uten Grenser.

Det spenstige studentmiljøet på Gløshaugen er et godt utgangspunkt for å finne kreative sjeler å jobbe sammen med. Har du en god idé? Få med dine medstudenter og sett i gang en gründervirksomhet! Eller fire eller fem, som Gisle Østereng.

Speakers

line svart hvitt

Line Magnussen

Founder, Norwegian Engineers Without Borders

Gisle[2]

Gisle Østereng

CEO at NTNU Accel AS