29
1330
1500
Dragonbox

NxtMedia Workshop: Gamification

Spillifisering – foran gjennombruddet?


Teknologi, løsninger og ideer fra spill-sektoren har store utviklingsmuligheter. Interessen er stor både i medie-bransjen, andre deler av næringslivet og innenfor undervisning. NxtMedia arrangerer en workshop med innledninger nettopp fra næringslivet og skole/undervisning, i tillegg til spillbransjen selv.

Målet med workshopen er en idedugnad for nye prosjekter og satsinger som kan skape et løft for spill i nye sammenhenger.

Speakers

rolf_assev

Rolf Assev

Partner at StartupLab Oslo; Norway